søndag 5. august 2012

En fantastisk lege..

                                                                                Artikkelen er skrevet 18.10,1983 av Petter Beck, Aftenposten

Barnenevrokirurg Karl H Hovind 60 år

Yrke som livsform

Han er rett og slett en sjelden type innenfor sitt yrke. Det som skiller han fra andre er den hjertevarmen, omsorgen og trøsten han gir foreldrene til sine små pasienter---- og hans venneskarer rundt om i landet er stor. Dette sier en kollega om spesiallegen, barnenevrokirurg, Karl-H hovind.

Likevel er nettopp det å få fram mennesket bak den hvite legefraktensom er vanskeligst, selv ved hans 60-årige milepæl i dag. Uansett intervjuerens vinkling, dereier han samtalen over å på sine pasienter. Det stimulerende i å kunne bruke kunnskaper og kirurgiske ferdigheter til å redde en barnehjerne, vissheten om at den ennå umodne hjernen har fantastiske evne til å tilpasse seg skader og arr..
Hvordan Hovind havnet i det i Norge sjeldne gebet barnenevrokirurgi? Igjenn kommer det beskjedne i hans natur i forgrunnen. ----- Jeg hadde den rette utdannelsen til rett tid, engang i slutten av 1960 årene, tilfeldig, som mye annet. Tiden var moden for utviklingen av nevrokirurgi hos barn--- og det har siden vert en enorm framgang i denne spesialiteten. Plaststoffene betydde mye til å drenerer barn med hydrocephalus og plastslangen revolusjonerte behandlingen for disse.
Og nå er Hovind inne på det område han brenner mest for. Å kunne hjelpe barn med såkalt vannhode. Dvs. ansamling av hjernevæske, som til slutt vill utvide barnehodet i omfang og skade så vel hjernen som andre organer i hodet, om det ikke blir tappet ut.
---- Jeg så hvordan slike barn tidligere var et mareritt for så vel foreldre som pleiere, og jeg bestemte meg for at dersom jeg kunne yte noe for å hjelpe, skulle jeg aldri slike små barn måtte lide slik igjenn.!Det skal så lite til før en skade forårsaker vannhode. 40 prosent av barna hos førstegangsfødene har faktisk en eller annen form for hjerneblødning--- som kan resultere i en slik lidelse.
Karl H. Hovind betrakter ikke bare barnet som sin pasient, han mener at det  er tale om minst to pasienter når han skal stille diganosen. Barnet og dets mor eller/og far, En hel familie kan ødelegge om man ikke informerer sikkelig, hensynsfullt, men sannferdig.
Hovind er fra neste år president for en internasjonal forening for 250 barnenevrokirurger fra 42 land Som han selv utrykker det. "Jeg  har samlet mye , men skrevet lite"Født i Oslo / cand.med. i Årus har bl.a studert nevrokirurgi i Bosten, fungert som overlege i Vardø--- og ellers kaptein i Marinen.
Nevrokirurgi er en livsform som yrke, du  tar det med hjem, i skogen og i feriene, sier han.
Og likevel vil en av hans to legebarn spesialisere seg i nettopp nevrokirurgi. To sønner og to døtre har han i sitt 32 årige ekteskap med sin Ella. "Uten henne var jeg ingenting".Og sammen de også småbruket ved Kongsberg, arvet etter Hovinds far.
---- Vi har plantet 1200 trær der i år---- det var nok gårdbruker jeg skulle vært, om jeg ikke hadde havnet i legeyrket. Men så var det slik at ikke var noe gård  til de yngste blant fars brødre, der opp i Sørumsand, og jeg likte godt offiser i Marinen.
"Kalle" , som alle hans mange legevenner notorisk benevner han, har vert kjent for sine mange og lange arbeidstimer på sykehuset.Selv sier han at nå har han begynt å trappe litt ned, føler at han fått utdannet yngre folk som kan ta over etter hvert.
----- Moral og etikk opptar meg, i den rivende utviklingen medisinen har vært gjennom. Vi har glemt ærefrykten for døden, vi har så vanskelig for å aksepterer at mennesket ikke kan konkurrere med Gud eller naturen..
I ungdomstiden satt han vel ett år i tysk konsentrasjonsleirer. Dette har gitt han et fasttømret livssyn, med begreper om frihetog forsvar. Aldri mere okkupert igjenn!
Karl-H Hovind er kjent for alltid å være tilgenglig, for så vel venner som sine pasienter over hele landet. Hans fritid er skogen, småbriket eller ved bridgebordet, hvor han skal ha vist dyktighet utover gjennomsnittet.
Men selv om han sier at han trapper ned foreligger et smigrende tilbud fra utlandet--- så det er ikke umulig at han feirer sin neste fødselsdag under andre himmelstrøk..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar