onsdag 8. august 2012

En juni dag 1968..

En sommer dag i juni . Ble jeg lagt inn på Vestfold Sentralsykehus. Da var jeg 5 mnd gamle.. Jeg er født 3 uker før termin.. Jeg hadde hodets omkrets når jeg ble født på 38 cm. Når jeg ble lagt inn på sykhuset var hode omkretsen okt til 50 1/2 cm. Det ble  fort konstatert at jeg hadde en velutviklet hydrocephalus.
Etter noe dager på Sentralsykehuset ble jeg overført til Rikshospitalet i Oslo. For flere undersøkeleser..
Fantanellen var stor å spent .Legen mente at prognosen ikke var alt for god.. Shunt oprasjonen viste seg etter alle odds til å vere vellykket..Det ble satt inn et Holterdren. Etter oprasjonen,var ikke legene sikkere på om jeg kunne ha på dratt meg noe hjerne skader.. Etter en dag på Rikshospitalet etter oprasjoen . Overflyttes jeg til Hoksund barnesykehus for etterbehandling.. Her blir jeg liggende i flere mnd..

Oprasjonen ble utført av Dr. Karl H Hovind..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar